1572b04a 4a1e 4848 9971 88bbd659ceea

Samen, eerlijk en open

De Partij voor de Dieren wil dat we in Enschede werken aan een groene en gezonde gemeente, waarbij zoveel mogelijk wordt samengewerkt met inwoners en organisaties bij de voorbereiding van gemeentelijke besluiten. Privacy is een groot goed en Enschede zet zich actief in voor de bescherming daarvan. De gemeente geeft het goede voorbeeld als het gaat om openheid, duidelijkheid en vertrouwen in inwoners.

Dieren tellen mee

Er is geen planeet B

Kies voor groen

Hoogste tijd voor een andere economie

Prettig en duurzaam wonen voor iedereen

Vervoer zonder vervuiling

Gezond en veilig in Enschede

Iedereen doet er toe

Slimmer, wijzer, mooier

Samen, eerlijk en open