Patrick Hoetink


Frac­tie­ver­te­gen­woor­diger

Patrick Hoetink (1966) werd in Enschede geboren in de tijd dat milieuproblemen aandacht begonnen te krijgen. Hij hoopt de oplossing van een deel van deze milieuproblemen, veelal voorzien voor 2050, nog mee te kunnen maken!
Om dit mogelijk te maken zal er, ook in Enschede, veel moeten veranderen. Niet alle activiteiten gaan samen en veel zal anders moeten worden gedaan op terreinen zoals economie, mobiliteit, en wonen.
Patrick heeft veel ervaring. Hij was tien jaar actief voor GroenLinks (1990-2000), en daarna tien jaar voor Milieudefensie (2000-2010), waar hij onder andere deel uitmaakte van het landelijke bestuur. Inmiddels is hij tien jaar lang lid van de Partij voor de Dieren.
Als Bestuurskundige heeft hij kennis van de overheid en gemeenten, en als beleidsmedewerker werkzaam bij de afdeling Strategie en Beleid van de Universiteit Twente heeft hij ruime ervaring met beleid en strategie.
Hij schrijft een boek over de relaties tussen wetenschap, technologie en milieu. Hierin onderbouwt hij dat er voor het realiseren van duurzaamheid te veel wordt gegokt op technische oplossingen, waardoor andere noodzakelijke maatregelen achterwege blijven.

Gerelateerd

Bijdragen Nieuws